AVG de nieuwe privacy wetgeving.

24 mei 2018 - Onderwerp: Geen categorie

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving.
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) krijg je meer mogelijkheden om voor jezelf op te komen bij de verwerking van je persoonlijke gegevens.
Je privacy-rechten worden versterkt en uitgebreid.

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

borgovallone.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. We gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft vertrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

BorgoVallone.com wordt beheerd door Natasja Overmars.

We verzamelen de gegevens die we vragen in te vullen op ons contactformulier als u een informatieaanvraag of reservering bij ons doet.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn;

Waar gebruiken we deze persoonsgegevens voor?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

Heeft u een reservering bij ons geplaatst;

– dan gebruiken we de verstrekte gegevens voor het maken van de   boekingsbevestiging.

-Uw telefoonnummer gebruiken we enkel om uw te bereiken tijdens uw verblijf bij ons, of indien er calamiteiten zijn en we u moeten contacten over uw aankomsttijd of datum.

– uw mailadres gebruiken we verder om u te informeren over activiteiten tijdens uw verblijf bij ons, om u fijne feestdagen te wensen of om maximaal 1 keer per jaar een nieuwsbrief te zenden met daarin informatie over de regio of de laatste nieuwe veranderingen op de Borgo.

Heeft u slechts informatie bij ons aangevraagd:

dan gebruiken we uw naam en email adres maximaal 1 x per jaar voor een nieuwsbrief over de regio of over alle veranderingen op de Borgo. Heeft u tevens tijdens deze aanvraag uw adresgegevens verstrekt zullen wij deze binnen 3 maanden verwijderen.

Waarom deze 3 maanden? Soms is er geen plek voor de door u gewenste data maar komt deze later plots toch beschikbaar door een wijziging of annulering.

Communicatie via social media;

Wij zijn actief op verschillende platforms op social media.

Wanneer je contact met ons opneemt via social media, voor bijvoorbeeld het maken van een reservering of het wijzigen daarvan of het opvragen van andere informatie., dan vragen we in een prive bericht naar uw gegevens, zodat we kunnen controleren of we met de juiste persoon in gesprek zijn.

Als u deelneemt aan onze acties op social media, dan verwerken we jouw gegevens om de acties te kunnen uitvoeren en u te informeren over de uitslag van de actie. De gegevens worden bewaard zolang nodig is om onze acties te kunnen uitvoeren.

Als we uw gegevens willen gebruiken bij de bekendmaking van de uitslag, dan vragen we daar vooraf toestemming voor.

Verstrekking van jouw gegevens aan derden:

Wij geven of verkopen de gegevens niet aan derden.

Er zijn passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen.

 

website by emazing